THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH KINH DOANH

THÔNG BÁO

Kính Gửi quý khach hàng

Công ty SBH ban hành chính sách bán hàng áp dụng cho người kinh doanh và người tiêu dùng  như sau

2. Điều kiện nhà phân phối, phương thức mua hàng và thanh toán

Là công dân Việt Nam có nhu cầu kinh doanh hoặc có nhu cầu sử dụng sản phẩm .

Mua 01 Combo sản phẩm với giá là: 6000.000đ/Combo . (6000.000  đồng một Combo) trở thành nhà phân phối (NPP).

• Đặt hàng và thanh toán:

Đặt hàng: đặt mua hàng tại  wensite: sanbachhoa.vn

Thanh toán: chuyển khoản đến số tài khoản được ghi tại phiếu đăng ký làm nhà phân phối (không thu tiền mặt).

3. Quyền lợi nhà phân phối là kinh doanh

Được công ty tặng 1 Shop bán hàng tại sàn TMĐT  miễn phí, trở thành nhà phân phối (NPP)

• Khi NPP bán trực tiếp Combo sản phẩm được chia lợi nhuận trực tiếp như sau:

+ Trực tiếp 1 là : 600.000đ

+ Trực tiếp 2 là : 1.000.000đ

+ Trực tiếp 3 là : 1.500.000đ

Phương thức hưởng lợi nhuận (LN) bán hàng trực tiếp 1,2,3,…1,2,3,…1,2,3. không hạn chế trực tiếp

• Lợi nhuận gián tiếp như sau:

– Gián tiếp 2 là: 15%/Combo

– Gián tiếp 3 là: 5%/ Combo

– Gián tiếp 4 là: 3%/Combo

– Ví dụ: khi NPP C2 của bạn phát triển trong ngày được 10 Combo thì bạn sẽ được chia lợi nhuận thụ động là: 6.000.000đ…

• Hoa hồng gián tiếp từ NPPC4 đến cấp 15:

Hưởng hoa hồng gián tiếp 50.000đ/1combo. nhưng có điều kiện.

Kết nối trực tiếp 5 NPP C1, đạt 1 sao (quản lý) HH gián tiếp là: 50.000đ/Combo

Kết nối trực tiếp 10 NPP C1, đạt 2 sao (PP) HH gián tiếp là: 100.000đ/Combo

Kết nối trực tiếp 15 NPP C1, đạt 3 sao (TP) HH gián tiếp là: 150.000đ/Combo

Có 5 NPP C1 đạt 1 sao (PGĐ) HH 200.000đ/Combo

Có 15 NPP C1 đạt 1 sao (GĐ) HH 250.000đ/Combo(hưởng 2% đồng chia lợi nhuận)

Có áp dụng khấu trừ khi có đồng cấp và vượt cấp theo phương thức cấp trên trừ cấp dưới để hưởng số lợi nhuận gián tiếp.

Khi NPP bán hàng thành công tiền lợi nhuận trực tiếp được rút trong ngày, tiền gián tiếp được đặt lệnh rút vào thứ hai hàng tuần tại Website: sanbachhoa.vn. hoặc công ty sẽ chuyển tới tài khoản của nhà phân phối.

• Lưu Ý: NPP hàng tháng phát sinh lợi nhuận gián tiếp được rút 70% công ty tạm giữ lại 30% để tái tiêu dùng, khi đã tái tiêu dùng 1 Combo 6000.000đ trong tháng thì tiền lợi nhuận còn lại được rút 100%.

4. Quyền lợi nhà phân phối là người tiêu dùng víp (không kinh doanh)

Khi đã trở thành NPP sau thời gian 2 tháng NPP không có khả năng kinh doanh, (Không phát triển NPP mới) nghĩa là không bán được bộ sản phẩm nào, cứ mỗi 3 tháng được công ty hỗ trợ tiêu dùng là 1 bộ Combo sản phẩm Tổng là 3 bộCombo sản phẩm, trị giá được hỗ trợ là : 3Combo x 6000.000 = 18000.000đ.

NPP tiêu dùng vẫn được các quyền lợi kinh doanh tại sàn TMĐT sbh và Website: sanbachhoa.com hoặc sanbachhoa.vn, kinh doanh không cần vốn bằng cách chia sẻ link bán hàng theo mô hình kinh tế chia sẻ Affiliates maketing nhận hoa hồng từ 15% đến 30% tùy theo loại sản phẩm.

6. Quy định chung

Việc tham gia kinh doanh và tiêu dùng tại sbh là hoàn toàn tự nguyện, Nhà phân phối tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký làm NPP .

Công ty SBH đảm bảo phân chia lợi nhuận và tặng thưởng theo chính sách này .

Chính sách này có hiệu lực từ ngày ban hành đến khi có chính sách mới thông báo bằng văn bản.

Thành viên tham gia kinh doanh hoặc tiêu dùng yêu cầu phải đọc kỹ trên cơ sở hiểu mới làm vì lợi ích chung.

 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?